SeneCura SeniorCentrum Klamovka

Operní vystoupení v SeniorCentru Klamovka

Dlouho očekávaný a dychtivě vyhlížený operní koncert si vyslechli klienti SeniorCentra Klamovka. Do Domova zavítaly dámy sopranistka a profesorka klasického zpěvu MgA. Simona Procházková, účinkuje mimo jiné také v Státní opeře Praha, Kateřina Hrušková, studentka 2. ročníku Konzervatoře Plzeň, právě ze třídy paní profesorky Procházkové. Obě sopranistky doprovázela klavíristka a profesorka plzeňské konzervatoře Eva Vimrová.

Zvolený repertoár pokrýval ty nejznámější písně, opery a autory. Píseň J. Přikryla Zazpívej slavíčku setkání otevřela, zazněly také melodie z pera G. F. Händela, G. Pucciniho, W.A. Mozatra, ale především českých klasiků A. Dvořáka a B. Smetany. Na závěr zazpívaly pěvkyně duet z Figarovy svatby W. A. Mozarta.

Mistrně přednesený koncert sklidil od klientů hlasitý potlesk a některým bylo dokonce splněno jejich velké přání.

 Další článek