SeneCura SeniorCentrum Klamovka

SeniorCentrum Klamovka získalo certifikaci Vážka

Česká alzheimerovská společnost udělila SeniorCentru Klamovka certifikát, který potvrzuje kvalitu péče o osoby s demencí. Certifikace Vážka se uděluje na základě výsledků auditu v daném zařízení a platí dva roky. Po této době lze audit provést opětovně.

Audit je rozdělený do tří hlavních oblastí – péče, zařízení domova a personál. V každé oblasti se poté hodnotí několik konkrétních kategorií, a to se zaměřením na klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. V oblasti úrovni péče je to například důraz na lidskou důstojnost, spolupráce s rodinou či zajištění bezpečného prostředí. Dále tým auditorů analyzuje prostory pokojů a společenských místností s důrazem na dodržení všech zásad hygieny prostředí, ve které je zajišťována naše služba. Neméně důležití jsou zaměstnanci zařízení, u nichž hodnotitelé auditují kvalifikaci pro práci s lidmi s demencí, ale také jejich dostatečný počet. 

 

 Další článek