Domů > Novinky > Návštěvy v SeniorCentru Klamovka

SeneCura SeniorCentrum Klamovka

Návštěvy v SeniorCentru Klamovka

2017-10-20T15:17:10+00:00 26. 5. 2020|Praha - Klamovka|

Vážení rodinní příslušníci,

na základě rozhodnutí vlády jsou od 25. 5. 2020 opět povoleny návštěvy v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Obnovení návštěv, stejně jako vy, velmi vítáme. Nicméně jsme si plně vědomi toho, že návštěvy v této době představují pro všechny jisté riziko. Proto, abychom i nadále ochránili zdraví vašich blízkých, budou návštěvy v našem domově probíhat organizovaně dle níže uvedených pravidel a za přísného dodržování preventivních opatření. Vzájemným pochopením a respektováním bezpečnostních podmínek společně vše zvládneme a budeme se těšit z radostných setkání, která všem už tolik chybí. Níže naleznete informace a pravidla pro první fázi uvolnění návštěv v našem SeniorCentru od 25. 5. 2020. Prosíme, vezměte na vědomí, že je možné, že tato pravidla se mohou ještě v následujících dnech měnit dle aktuálních situace a zkušeností z prvních dní. O případných změnách vás budeme bezodkladně informovat.

Koordinace návštěv – domluvení předem

Návštěvy jsou možné ve všední dny v čase od 9:30 do 15:30 hodin (toto je čas příchodu poslední návštěvy). Vzhledem k nutnému dodržování preventivních opatřením budou návštěvy probíhat na zahradě zařízení na určeném návštěvnickém místě:
o Návštěvy budou možné pouze po předchozí rezervaci.
o Pro každou návštěvu je vyhrazen čas maximálně 30 minut.
o Pro rezervaci návštěvy využijte sdílenou tabulku, kterou jsme vám zaslali e-mailem nebo se obracejte ve všední dny od 8:00 do 11:00 telefonicky na sociální pracovnici tel.: +420 702 195 235.

Obecná pravidla návštěv

o Na návštěvu mohou v rezervovaný čas přijít jen 1-2 osoby.
o Návštěvy budou probíhat v naší zahradě na jednom ze 3 stanovišť. Vstup na zahradu bude zadní brankou naší zahrady. K této brance se dostanete přístupem z ulice Práchnerova, pan správce o vás ví a ponechá otevřený přístup do dvora pro pěší z této ulice. Počítejte s časem na zaparkování vašeho vozu (Lidl, ev. placená stání v okolí). Tedy nebudete vcházet předním vchodem do naší budovy, jak jste zvyklí, ale zahradou. U zadní branky prosím vyčkejte, jmenovitě vás vyzve koordinátor návštěv.
o Fyzický kontakt mezi vámi a vaším blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný, proto vás prosíme, abyste po celou dobu návštěvy udržovali odstup minimálně 2 m (bude vyhrazen stolem). V tomto směru prosíme o vaši důslednost a striktní dodržení odstupu. Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení.
o Návštěva bude možná pouze při použití ochranných prostředků jako je rouška (mějte prosím svoji), ochranný štít (předáme na místě) a pokud nebudete mít teplotu vyšší než 37 °C nebo jiné příznaky respiračního onemocnění.

Průběh návštěv

o V předem rezervovaném čase vás koordinátor návštěv vyzvedne u zadní branky naší zahrady.
o Změříme vám teplotu, proběhne dotazování ohledně vašeho zdravotního stavu a požádáme vás o dezinfekci rukou.
o Zapůjčíme vám štít. Pokud budete chtít, můžeme vám za úhradu 20 Kč poskytnout jednorázovou chirurgickou roušku a rukavice.
o Po každé návštěvě nábytek důkladně vydezinfikujeme.
o Při návštěvě smíte předávat pouze originálně balené věci.

V případě dotazů se, prosíme, obracejte na sociální pracovnice anebo na mou osobu.

Předem děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel.

Brzy na viděnou!

Petra Pipková, ředitelka SeniorCentra Klamovka